พิษณุโลก unseen บ้านน้ำจวงชมทะเลหมอก นาขั้นบันได น้ำตกตาดปลากั้งสวยงาม

37

ในช่วงปายฝนต้นหนาว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกำลังสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา และธรรมชาติที่สวยงาม และสดชื่นยามเช้า นักท่องเที่ยวสามารถชมทะเลหมอกยามเช้า และแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ทั้งนาขั้นบันไดที่เนินสองเต้า สวยงามที่หลายคนชื่นชมว่าเป็นซาปาเมืองไทย@ บ้านน้ำจวง อ่างเก็บน้ำอันเนื่องจากพระราชดำริบ้านน้ำจวง ซึ่งสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในหลายหมู่บ้านยามฤดูแล้ง ชมน้ำตกตาดปลากั้ง ที่หลายคนชมว่าเป็นน้ำตกที่สวยรองจากน้ำจากทีลาซู และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากที่นักท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวชมในช่วงหน้าหนาวปีนี้ นอกจากนี้ทางกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก เตรียมงานเทศกาลท่องเที่ยวกินข้าวใหม่ม้ง ซาปาเมืองไทย @บ้านน้ำจวง พิษณุโลก ในระหว่างวันที่  19-20 ตุลาคม 2562 นี้ ที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นาขั้นบันไดบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศ วัฒนธรรมประเพณี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชาวบ้านชุมชนอีกด้วย  

 ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถไปร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวกินข้าวใหม่ม้ง ซาปาเมืองไทย @บ้านน้ำจวง พิษณุโลก หรือไปเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามและวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวง ได้ หรือสามารถสอบถามได้ที่  โทร.081-7011199 ,087-3178089, 064-0871011 ,089-2442552

ภาพ-ข่าว ธเนส อนุดิษฐ ผู้สื่อข่าว  /พิษณุโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here