พิษณุโลก Big Cleaning Day มณฑลทหารบกที่ 39 นำจิตอาสา ร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คูเมืองจังหวัด

1

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 /ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 40 นาย ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคูเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

และ ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคูเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยทำการขุดลอกคูเมืองประตูชัย ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ลงเรือเก็บเศษขยะ สร้างความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ บริเวณตั้งแต่ป้อมกำแพงคูเมือง  ฝั่งวัดคูหาสวรรค์ ถึง ประตูค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566 เพื่อส่งมอบคูเมืองใสสะอาด ร่มรื่น สวยงาม แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่จัดเตรียมไว้มอบให้พี่น้องชาวพิษณุโลกในเทศกาลส่งความสุข ปีใหม่ 2567

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here