พิษณุโลก เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ประชุมกำหนดผังโครงสร้างและแบ่งมอบความรับผิดชอบ การจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค3 “

1

พลตรี  สมบัติ บุญกอแก้ว   เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/ เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 เข้าร่วมการประชุมกำหนดผังโครงสร้างและแบ่งมอบความรับผิดชอบ การจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค3 “หลักสูตรขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 4/67 (ระดับฝ่ายอำนวยการ)

ร่วมกับ กองทัพอากาศ นำโดย พลอากาศตรี ณรัฐ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here