พิษณุโลก เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีเปิด การปฐมนิเทศการปฏิบัติงาน ของ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

0

ด้วย กรมกิจการพลเรือนทหารบก  กำหนดจัดการปฐมนิเทศการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน  ที่รับผิดชอบพื้นที่ด้านกิจการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์.อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายอำนวยการด้าน กิจการพลเรือน และ ชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก  รับทราบถึงนโยบายสำคัญ ของ กองทัพบก  ในห้วงเวลา รวมถึงมีความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติงานร่วมกันของ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน  ทั้ง 3 ประเภท

.และ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 พลตรี สมบัติ บุญกอแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีเปิด การปฐมนิเทศการปฏิบัติงาน ของ  ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ที่รับผิดชอบพื้นที่ด้านกิจการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี พลโท อานุภาพ ศิริมณฑล   เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธาน ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here