พิษณุโลก – อบต.วังน้ำคู้ ผู้ว่าราชการและนายกอบต. ไปเยี่ยมเด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน

4

พิษณุโลก – อบต.วังน้ำคู้ โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายอภิชาติ ปานจักร นายกอบต. และ จ.พิษณุโลก ไปเยี่ยมเด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน พร้อมให้ขับเสภา ให้ฟังอีกด้วย

https://www.facebook.com/thongthinthaichannel/videos/734638334021327/

ขอบคุณอบต.วังน้ำคู้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here