พิษณุโลก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมประชุมการประชุมหารือการจัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ”

0

พันเอก นคร  พูลคุ้ม รองเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 และ ฝ่ายอำนวยการ  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3  เข้าร่วมประชุมการประชุมหารือการจัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ของ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล   มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน  ภาค 1-4,  โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน, ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน   และ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน    จังหวัด ณ ห้องประชุม กองข่าว กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ ร.น. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here