พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 นำจิตอาสา ร่วมกิจกรรมมอบบ้านโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

1

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 /ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านคลอง, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31, ร้านวงษ์พาณิชย์ สาขา หัวรอ และผู้นำท้องถิ่น

ร่วมกิจกรรมมอบบ้านโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ จำนวน 3 หลัง ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ได้แก่ บ้านหลังที่ 1 นาย สมพงษ์  ปาละกาศ หลังที่ 2 นาย พร สร้อยฟ้า และหลังที่ 3 นาง ลูกอิน  แสดงนาค ในการนี้ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39  ได้มอบถึงยังชีพกองทัพบกให้ทั้งสามหลัง ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here