พิษณุโลก ปศุสัตว์ เขต 6 Kick off รณรงค์ฉีดวัดชีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยหลังพบแล้วหลายจังหวัด - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไตล์
อาสาไทยยืนยัน

พิษณุโลก ปศุสัตว์ เขต 6 Kick off รณรงค์ฉีดวัดชีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยหลังพบแล้วหลายจังหวัด

สำนักงานปศุสัตว์เขต 6   จัดกิจกรรมกิจกรรม Kick off รณรงค์ฉีดวัดชีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยฯ หลังจากพบว่ามีหลายจังหวัดเริ่มมีการระบาดใน 9 จังหวัดแล้ว พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ตรวจสอบสัตว์ที่เลี้ยงไว้ ให้มิดชิดผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก นายพนม มีศิริพันธุ์  ปศุสัตว์ เขต 6 เป็นประธานในกิจกรรม Kick off รณรงค์ฉีดวัดชีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย   เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งลดความสูญเสียจองโรคปากและเท้าเปื่อยแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ แพะ แกะ  และสุกร กรมปศุสัตว์จึงมอบหมายให้ทุกจังหวัด ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของสัตว์ให้ขึ้นในระดับเท่ากันทั้งประเทศ ส่งผลต่อการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2562 พร้อมกับมอบวัคซีนให้กับเจ้าหน้าปศุสัตว์แต่ละจังหวัด และปล่อยขบวนรถในการรณรงค์ให้ความรู้และฉีดวัคซีนตามฟาร์ม คอกของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่นายพนม มีศิริพันธุ์  ปศุสัตว์ เขต 6 กล่าวว่า  โรคปากและเท้าเปื่อยเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีความสำคัญในโค กระบือ แพะ แกะ และสุกรโดยโรคนี้สามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยการสัมผัสกับสัตว์ป่วย หรือเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ สัตว์ป่วยจะแสดงอาการซึม  เบื่ออาหาร มีเมล็ดตุ่มพองหรือแผล บริเวณลิ้น ช่องปาก ริมฝีปาก เต้านมรวมทั้งกีบ ส่งผลให้สัตว์มีน้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้ และเดินกะแผลก โดยทั่วไปโรคปากและเท้าเปื่อยมักไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สัตว์ที่โตเต็มวัยตาย แต่สัตว์อาจตายได้จากภาวะการติดเชื้อแทรกซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดเชื้อแบคทีเรียหรือจากปัจจัยอื่นๆ เนื่องจากสัตว์เบื่ออาหารและอ่อนแอ และอาจสร้างความรุนแรงและเป็นสาเหตุการตายในลูกสัตว์ได้เนื่องจากเชื่อไวรัสทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ขณะนี้มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยแล้ว  2-3 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีฟาร์มโคนม ของเกษตรกร ติดเชื้อแล้ว  16 ตัว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สามารถเข้าควบคุมโรคได้แล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น  ซึ่งในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต 6 นั้น มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ จำนวน 4,3884 ราย มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนในโค กระบือ แพะ แกะ จำนวน 645,612 ตัว  การจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ฉีดวัดชีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคระบาตและช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดสรรวัคซีนให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อนำไปดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนในพื้นที่ การมอบชุดอุปกรณ์สำหรับทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน การปล่อยขบวนรถพร้อมคาราวานอาสาปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้านเพื่อออกพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่ตามเป้าหมายร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านโรคระบาดสัตว์ การแนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจภายในงานอีกด้วยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และด่านกักกันสัตว์ทุกแห่ง

ภาพ-ข่าว ธเนส อนุดิษฐ  /พิษณุโลก

แทก
แสดงเพิ่มเติม

บทความใกล้เคียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close