พิษณุโลก ชาวบ้านเนินมะปราง ร่วมใจทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่าที่ทุ่งแสลงหลวง

3

ที่ฐานแตก ม.11 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง นายวิทูร เดชประมวลพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ร่วมกับ ชุมชนการท่องเที่ยวทุ่งโนนสน  ตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวจิตอาสา จัดกิจกรรมทำโป่งเทียมเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินโป่งเดิมให้แก่ช้างป่าและสัตว์ป่า ตามโครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออาหารให้สัตว์ป่า  โดยในวันนี้ได้นำเกลือ จำนวนกว่า 6 ตัน ที่ชาวบ้านนำมาสนับสนุนร่วมทำโป่งเทียม บรรทุกใส่รถไถพ่วงนำเกลือจาก หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (สล.12) เข้าไปในพื้นที่ระยะทางกว่า 10 กม. เพื่อนำไปใส่หลุมแล้วฝังกลบในดินโป่งเดิม จำนวน 4 จุด เป็นการเพิ่มแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า  ได้มาคุ้ยกิน ยังผลให้สัตว์ป่าเจริญเติบโต และมีการขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่า โดยเฉพาะ ช้างป่า เก้ง กวาง เนื้อทราย  อีเห็น กระต่าย และหมูป่า ที่เริ่มเพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้น และมาแทะเล็มหญ้าระบัด ก่อนกินดินโป่งบริเวณ ดังกล่าว ในยามค่ำคืน ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันดูแลรักษาผืนป่า และอนุรักษ์สัตว์ป่า ให้คงอยู่สืบต่อไป  นายวิทูร เดชประมวลพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีพื้นที่กว่า 7 แสนไร่ ครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ ฯลฯ จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด โดยเฉพาะช้างป่า เก้ง กว้าง และเนื้อทราย  โดย กิจกรรมทำโป่งเทียมในครั้งนี้  ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่า และรักษาสัตว์ป่า ซึ่งจะทำให้สัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพิ่มมากขึ้นถึงกว่า 30 กว่าเชือก ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ ต.ชมพู ได้ร่วมกันสร้างโป่งเกลือให้ช้างเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างบริเวณพื้นที่อาหารของช้างป่าและสัตว์อื่น ได้เป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว ธเนส อนุดิษฐ/พิษณุโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here