พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปรับภูมิทัศน์วัดจุฬามณี

0

พลตรี ประสาน  แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานภาค 3 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา จากหน่วย กองพลทหารราบที่ 4 และกองพลพัฒนาที่ 3 รวม 60 นาย ร่วมกันพัฒนาพื้นที ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดจุฬามณี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   โดย รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานภาค 3  ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีในครั้งนี้ มี พันโท เสรี ทองคู่ รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจ ให้ได้รับความสะดวก และเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ พระมหาชุมพล ปภากโร เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ได้จัดตั้งโรงทานประกอบอาหารในเมนูส้มตำ ข้าวเหนียว ไก่ทอด ต้มแซ่บ เลี้ยงจิตอาสาที่มาร่วมพัฒนาวัดในครั้งนี้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here