พิษณุโลก กกต. เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นจัดสัมมนาให้ความรู้แก่สื่อมวลชน

3

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น 2563 ขึ้น ในหัวข้อ สัมมนาสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น 2563 ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะถึง โดยในครั้งนี้ทางนางสาวสมิหรา  เหล็กพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้บรรยายพิเศษ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นและ พรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่น” และ “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งท้องถิ่นของสื่อมวลชน ซึ่ง นางสาวสมิหรา  เหล็กพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การอบรมในวันนี้พิษณุโลกถือเป็นจังหวัดแรกๆที่มีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ทั้งนี้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าถึงประชาชนให้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ระเบียบ วิธีการต่างๆ ดังนั้นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะสื่อมวลชนจะเป็นส่วนช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งอยากให้สื่อมวลชนให้ระมัดระวังนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง ในการเลือกตั้ง แบบครบถ้วน เพื่อให้การเลือกตั้งไปเป็นอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม นอกจากนี้หลายฝ่ายต่างถามกันมากว่า เมื่อไรที่จะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นสักที ซึ่งขณะนี้ พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น ผ่านแล้ว ซึ่งทาง กกต.แต่ละจังหวัดได้เตรียมพร้อมการจัดการเลือกตั้งพอสมควร เมื่อไรที่มติของ ครม. ออกมา ก็สามารถจัดการเลือกตั้งภายใน 2 เดือน โดยจังหวัดพิษณุโลก มีเขตการเลือกตั้ง 103 เขต

ภาพ-ข่าว ธเนส อนุดิษฐ/พิษณุโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here