พิพัฒน์ กระตุ้นท่องเที่ยว นำร่องกลุ่มเอ็กซ์แพทเที่ยวไทยเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน

8

นายพิพัฒน์   รัชกิจประการ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ส.ส.ดร.บุญลือ  ประเสริฐโสภา  ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายนภินทร ศรีสรรพางค์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้ง  สส.ราชบุรี ร่วมกัน  นำนักท่องเที่ยวกลุ่มเอ็กซ์แพท (Expat) พร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่เดินทาง ท่องเที่ยวเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” ย้อนวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยในอดีต ที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเอ็กซ์แพท   โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์. รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ             

กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มเอ็กซ์แพท  ให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลอง ภายใต้นโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “ให้พัฒนาคูคลองที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการให้มากที่สุด”

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้   ได้นำกลุ่มเอ็กซ์แพท เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยวตามเส้นทางวิถีคลอง เพื่อสัมผัสเสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวคลองดำเนินสะดวก คลองขุดสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีคลองสาขาย่อยกว่า 200 สาย วิถีเกษตร และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

จากนั้น ชมนิทรรศการการส่งเสริมการใช้เรือไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ผ่านบริษัทนำเที่ยว และโครงการการท่องเที่ยวสีขาว ซึ่งกรมการท่องเที่ยวเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กซ์แพทได้ร่วมกิจกรรมล่องเรือค้นหา RC (Route Check) ที่สวนเกษตรแม่ทองหยิบ ที่นำศาสตร์พระราชาปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดภัย เพลิดเพลินกับการถ่อเรือเที่ยวไปตามร่องสวนและเก็บผลไมตามฤดูกาล พร้อมกันนี้ รมว.กก. ยังได้มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Healthy Administration : SHA แก่ผู้แทน 4 ชุมชน

ภาพ-ข่าว ยุทธนา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here