พิธีเสี่ยงทายคัดเลือก องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม ปี 63 ตาคลี นครสวรรค์ (มีคลิป)

25


ที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ นายบรรเลง ลิ้มมาลินันท์ ประธานจัดงานเจ้าแม่ทับทิม เจ้าพ่อเจ้าแม่ตาคลี ปี 2563 พร้อมคณะกรรมการ จัดพิธีเสี่ยงทายคัดเลือก องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม ปี 2563 ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมี นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี เป็นประธานในพิธี มีนายวรากร ศรีภพ ประธานมูลนิธิการกุศลตาคลี นายกิติรัตน์ ภัทรปรีชาสกุล สมาชิกสภาจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอตาคลี หน่วยงานราชการและประชาชนชาวตาคลี ร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าคัดเลือกองค์สมมุติในครั้งนี้มี 3 คน คือ 1.น.ส.อิสรีย์ วัฒนชัยยงค์ อายุ 15 ปี ศึกษาอยู่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 2.น.ส.ธีมาพร อ่อนภักดี อายุ 17 ปี ศึกษาอยู่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 3.น.ส.ศศิวิมล รอดสุวรรณ อายุ 16 ปี ศึกษาอยู่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และผลการเสี่ยงทายคัดเลือก องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม ปี 2563 ได้แก่ นางสาวศศิวิมล รอดสุวรรณ (น้องมุก) อายุ 16 ปี ศึกษาอยู่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม ปี 63 เป็นบุตรของ น.ส.ทิพวัลย์ เนื้อไม้ และปีนี้กิมท้ง ได้แก่ ด.ช.วชิรญาณ เก้าศักดา (น้องคอนเนอร์) อายุ 8 ปี เป็นบุตร คุณครู วสุพล เก้าศักดา กับ น.ส.วงศ์จิตรา ธัญกานต์สกุล และเง็กนึ้ง ได้แก่ ด.ญ.ลัลล์ลลิล ทองสุข (น้องลัลล์) อายุ 6 ปี เป็นบุตร นายนุกูล ทองสุข กับ น.ส.ลลิลลา ธรรมนิธา และสำหรับองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิน กิมท้งและเง็กนึ้ง จะมาร่วมงานประเพณีงานเจ้าแม่ทับทิม เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ตาคลี ปี 2563 ต่อไป
ด้วยชาวอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกันจัดงานงิ้วและมหรสพขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและสักการะแด่องค์เจ้าแม่ทับทิม เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ตาคลี เป็นประจำทุกปี จนเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน และปีนี้คณะกรรมการจัดงานเจ้าแม่ทับทิม เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ตาคลี ปี 2563 ซึ่งมี นายบรรเลง ลิ้มมาลินันท์ เป็นประธานฯจัดงาน ซึ่งคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดการจัดงานครั้งที่ 1 เป็นเวลา 6 วัน 6 คืน ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 – วันพฤหัสที่ 2 มกราคม 2563 โดยภาคกลางกลางวันในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 มีขบวนแห่ต่างๆ ขบวนแห่มังกร สิงโต เอ็งกอ ล่อโก้ว อื่นๆรอบเมืองตาคลี กลางคืนมีการแสดงและมหกรรมคอนเสิร์ต การแสดงนักเรียนโรงเรียนต่างๆ การแสดงสินค้า ช้อนลูกน้ำมหากุศล(สอยดาว) และอื่นๆอีกมากมาย และงานครั้งที่ 2 ตรงกับวันอังคารที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 รวม 6 วัน 6 คืน ซึ่งในวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 เป็นวันคล้ายวันเกิดขององค์เจ้าแม่ทับทิม การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อหารายได้มอบให้ มูลนิธิการกุศลตาคลี เพื่อใช้ในการสาธารณะกุศลต่างๆ ต่อไป

ภาพ-ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here