พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ณ ท่าเรือพัทยาใต้ ท่า A

3

นายเอกราช คันธโร (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา)ต้องกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 (นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์) กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานโครงการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางมาตาม แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและชายทะเลเป็นจำนวนมาก

ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2565 กรมเจ้าท่าจึงได้มีประกาศกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

ด้านกรมเจ้าท่า ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือ ในเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยการความสะดวก และ ประชาสัมพันธ์ทางน้ำ ประจำท่าเทียบเรือ ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งให้เข้มงวด กวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา  (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสารสำหรับการสัญจรท่องเที่ยวทางน้ำให้เกิดความ ปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเครือข่ายอาสาวารี กรมเจ้าท่า รุ่นที่ ๓ และมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา

โครงการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก และและความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ 2565 ตั้งอยู่ที่  ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” อีกทั้งยังเป็นจุดรับแจ้งเหตุทางน้ำ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว อนันต์ – เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here