พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย(น่าน)

3

นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาขาดไทย , นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่ราชการจังหวัดน่าน ได้มามอบถุงยังชีพพระราชทานแต่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 75 ชุด และมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก) จำนวน 1,500 ชุด ให้พสกนิกร ชาวอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสา

 ต่างรู้สึกชาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จเจ้าฟ้าๆ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พวกเราขอปวารณาและปฏิญาณตนว่า จะประพฤติตนเป็น พลเมืองดี ดำเนินชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และจะผนึกพลังร่วมกันชำรงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบไป

ต่อจากนั้น นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาขาดไทย , นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่ราชการจังหวัดน่าน ได้พบปะ พี่น้อง ประชาชน พร้อมกับลงพื้นที่ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านดอนมูล อำเภอเวียงสา จำนวน 5 ครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนมาก โดยเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ พร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ ให้สามารถดำรงชีวิตตามปกติสุขต่อไป ซึ่งการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ราษฎรชาวจังหวัดน่าน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here