พิจิตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร (ฝ่ายทหาร ) ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

0

พันเอก ภาณุมาส จีนานุรักษ์   รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร (ฝ่ายทหาร )   ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน ของ นายอำนาจ  จันทมล อายุ 45 ปี  ซึ่งเป็นผู้มีอาการป่วยพิการทุพพลภาพ

 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อน (วาตภัย) ในห้วงที่ผ่านมา  ณ บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ 12 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ในการนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับกำลังพล  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 36  ซึ่งได้รับมอบมาจากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here