พิจิตร จิตอาสาบริการตัดผมฟรีให้ประชาชนทหารม้าจิตอาสา เมืองชาละวัน ตระเวนตัดผมฟรีถึงบ้าน ช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่าย

2

กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าพื้นที่รับผิดชอบด้านกิจการพลเรือนของหน่วย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการตัดผมฟรี ถึงบ้าน โดยนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารชุดช่างตัดผมจิตอาสาออกบริการตัดผมฟรีให้แก่ประชาชน  ในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร   นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ตามมาตรการของภาครัฐบาลไม่ให้การ์ดตก และยังได้ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ระมัดระวัง และหมั่นช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นสาเหตุหลักของโรคไข้เลือดออก ด้วย

สำหรับจิตอาสา “ บริการตัดผม ” เป็นโครงตัดผมฟรีให้กับประชาชนถึงบ้าน ลดภาระรายจ่ายให้กับครอบครัวของชาวบ้าน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจควบคู่กันไป โดยการออกชุดบริการบางแห่งต้องเดินเท้าเข้าไป โดยต้องใช้รถจักรยานยนต์เข้าไปด้านในซอยเพื่อเข้าไปช่วยกันตัดผมให้กับชาวบ้าน มีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้พิการและผู้สูงอายุ มารอรับบริการ ชาวบ้านหลายคนดีใจได้ขอบคุณทหาร ที่ได้มาช่วยเหลือตัดผมให้ถึงบ้านไม่ต้องเดินทางไปตัดผมถึงที่ร้าน เป็นการลดภาระรายจ่ายของครอบครัว ลดความลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคอีกด้วย

ภาพ-ข่าว กองพันทหารม้าที่18

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here