พิจิตร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ร่วม จิตอาสา บริจาคโลหิตสำรองสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

1

ณ โถงชั้น 1 หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร พันเอก ภาณุมาส จีนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ฝ่ายทหาร มอบหมายให้ นาวาอากาศเอกหญิง เนตรจันทร์ เปียจอย  จิตอาสาพระราชทาน 904/หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว, พันตำรวจโท สุเมธ จิตตระกูล  จิตอาสาพระราชทาน 904/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว และกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 36

เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ และบริการให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 82 คน ปริมาณโลหิต 28,700  ซีซี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here