พิจิตร กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ชำรุดทรุดโทรม

4

กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าช่วยเหลือครอบครัว นายสง่า สิงห์บุญ บ้านเลขที่ 71 หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย โดยได้เข้าช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ว่ากองทัพบกจะอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here