พาณิชย์ ฯแพร่ “ติดตาม” ผลการดำเนินโครงการพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 ภายใต้ชื่อ “พาณิชย์…ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค)

1

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ได้ติดตามผลการดำเนินโครงการพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 ภายใต้ชื่อ “พาณิชย์…ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดแพร่ ”  ระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2565 (รวม 60 วันๆละ 8 จุด) ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ครอบคลุมทั้งจังหวัดแพร่  โดยได้นำสินค้าราคาประหยัดกว่า 80 รายการ ลดสูงสุด 50% มาจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด มีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับยอดจำหน่าย ณ วันที่ 11 กันยายน 2565 มีประชาชนเข้ามาเลือกซื้อสินค้า จำนวน 700 คน ยอดจำหน่าย 109,200 บาท สามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้จำนวน 24,160 บาท

ในส่วนยอดจำหน่ายรวมสะสมตั้งแต่วันที่ 5 -11 กันยายน 2565 มีประชาชนเข้ามาเลือกซื้อสินค้ารวมทั้งสิ้น 7,200 คน ยอดจำหน่ายรวม 783,464 บาท สามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้จำนวนทั้งสิ้น 158,240 บาท

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here