พาณิชย์ชุมพร แจงวิธีแก้มังคุดราคาตก

0

นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รอง ผวจ.ชุมพร ได้ให้การต้อนรับ นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรฯ นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รอง อธิบดี กรมการค้าภายใน มี นายสุพล จุลใส สส.ชุมพร นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา สว.นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์ จ.ชุมพร นายเกษมสมัยแก้ว เกษตรและสหกรณ์ จ.ชุมพร นายธีรศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตร จ.ชุมพรนายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอหลังสวน นายสมบัติ ดึงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.วังตะกอ นายสุชีพ ดำสุทธิ์ นายวัฒนา ศรีอรุณ  ส.อบจ.ชุมพร เขต อ.หลังสวน ภาคเอกชน อาทิ นางพรทิพย์ พุทธรัตน์ รองนายกสมาคมส่งออก และเกษตรกรชาวสวนมังคุดจำนวนหนึ่ง

นายสมบัติ ดึงสุวรรณ นายกเทศมนตรี เทศบาล ต.วังตะกอ กล่าวต้อนรับ และปัญหาของราคามังคุด ในพื้นที่ จชุมพร ที่กำลังตกต่ำลงอย่างมาก นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รอง ผวจ.ชุมพรได้รายงานถึง สถานการณ์มังคุด และปัญหา ของชาวสวนมังคุด ใน จ.ชุมพร ว่า ผลผลิตมังคุดของจังหวัดชุมพรกำลังออกสู่ตลาด 20% ส่วนราคากำลังตกต่ำลง เนื่องจากจีนเข้มงวดการนำผลผลิตมังคุดเข้าประเทศจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้ผู้ประกอบการชะลอการซื้อประกอบกับปัญหาอุทกภัยในประเทศจีนส่งผลให้ตู้คอนเทนเนอร์ ที่ส่งออกไปแล้วไม่สามารถกลับมาได้ ช่องทางการตลาดในประเทศ โดยการกระจายและบริโภคชะลอตัวจากสถานการณ์ covid 19 ปัญหาตะกร้าไม่เพียงพอต้องรอส่งกลับมาจากจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากล้งยังส่งมังคุดไปบรรจุลงกล่องที่จังหวัดจันทบุรีหากมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากจันทบุรีมายังชุมพรจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ covid19 ของแรงงานในล้ง ในราคาที่สูง

 ส่วนการดำเนินการช่วยเหลือของจังหวัดชุมพรได้ประสานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อกระจายมังคุดภายในประเทศ โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร เป็นตัวหลักในการผลักดัน อาทิ กรมการค้าภายใน หอการค้าไทย ช่วยประสานงานห้างสรรพสินค้าต่างๆ  มทบ 44 ช่วยกระจายไปยังกำลังพล บริษัทดอยคำเข้ามารับซื้อ  คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดหรือ คพจ. ได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือค่าบริหารจัดการในราคา 3 บาทต่อกิโลกรัมจำนวน 3000 ตัน ในวงเงิน 9 ล้านบาท หากยังมีมังคุดที่ต้องการระบายเพิ่มเติมจะมีการขยายกรอบวงเงินและเพิ่มปริมาณมังคุดเป้าหมาย

นอกจากนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรจัดหาตระกร้าบรรจุขนาด 10 กิโลกรัม สำหรับการกระจายสู่ตลาดภายในประเทศ โดยใช้งบประมาณของจังหวัดชุมพร  ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้เปิดจุดจำหน่ายมังคุดเบอร์ 3 เบอร์ดอกและดำ ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร สำหรับผู้บริโภคภายในจังหวัดเป็นโครงการช่วยจังหวัดช่วยเกษตรกร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรสนับสนุนการจำหน่ายผลไม้ออนไลน์โดยได้รับการจัดสรรกล่องบรรจุผลไม้ ขนาด 10 กิโลกรัม จำนวน 5,000 ใบ และฟรีค่าขนส่ง อีกทั้งยังได้ประสานงานกรมการค้าภายในเพื่อขอกล่องบรรจุผลไม้เพิ่มเติมอีก 500 ใบ และ ประสานพนักงานขายจังหวัด แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด อาทิเช่นสุรินทร์ น่าน พะเยา และเชียงราย หลังจากนั้น นมช.พาณิชย์ ได้ให้ ตัวแทน องค์กรเอกชน และเกษตรกร กล่าวถึงปัญหาและความต้องการ พร้อมทั้งแจ้งที่ประชุม ว่า เดินทางมาเพื่อรับทราบปัญหาและจะได้นำเรียน รมว.พาณิชย์ต่อไป ก่อนจะเดินทางไป จ.สุราษฏร์ธานีต่อไป//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร /ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here