พาณิชย์จ.พิษณุโลก ตรวจการขายไข่ไก่ในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่

5

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่การค้าภายใน เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. และ ตำรวจ ไปตรวจการจำหน่ายสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาพิษณุโลก โดยเฉพาะการจำหน่ายไข่ไก่ เนื่องจากในช่วงนี้มีผู้ประกอบการเริ่มปรับราคาขึ้นเอง เพื่อเอาเปรียญผู้บริโภค ทำให้จะต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิด โดยที่ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาพิษณุโลก ได้จำหน่ายวันละ 3 รอบ  รอบละ 100 แผง วันนี้ให้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2  ราคาแผงละ 95 บาท จำกัดครอบครัวละ 1 แผง เพื่อกระจายสินค้าให้ทั่วถึง ขณะที่สินค้าชนิดอื่น เช่น ปลากระป๋อง ทุกชนิด จำกัดการซื้อรวมกันไม่เกิน 5 แพคต่อ 1 สมาชิก  ส่วนสินค้าที่จำเป็นเช่น หน้ากากอนามัย หลังจากงดจำหน่ายที่ร้านค้าธงฟ้า มีประชาชนนำบัตรประจำตัวประชาชนไปเข้าคิวและเว้นระยะห่าง 1 เมตร ซื้อเป็นจำนวนมากโดยเปิดจำหน่ายวันละ 3 รอบ รวม 500 ชิ้น น.ส.ยุพาภรณ์ ส้มลิ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ไม่ต้องตื่นตระหนกหรือกักตุนสินค้า จากการตรวจสอบพบว่าห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในจังหวัดพิษณุโลก มีเพียงพอ หากหน้าชั้นวางหมดก็พร้อมเติมสินค้าลงบนชั้นวางสินค้าให้รวดเร็วขึ้น

ภาพ-ข่าว ธเนส อนุดิษฐ/พิษณุโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here