พัทลุง ไหว้ศาลหลักเมืองขอพรก่อนเดินกลับไปทำงาน

34

ที่ ศาลหลักเมืองพัทลุง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง นักท่องเที่ยวและชาวพัทลุง ได้เดินทางมาไหว้ ขอพร เสริมบารมี ในช่วงปีใหม่ ก่อนเดินทางกลับไปทำงานยังต่างจังหวัด เพื่อเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเริ่มต้นปีใหม่ในวันก่อนทำงาน ตามศรัทธาและความเชื่อ

ศาลหลักเมืองพัทลุง ซึ่งเกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าของชาวจังหวัดพัทลุง และประชาชนทั่วไป  ที่ร่วมกันบริจาคทรัพย์สมทบทุนการก่อสร้าง      ตามพงศาวดารได้มีการกล่าวถึงความเป็นมาของการสร้างเสาหลักเมืองของชนชาติไทย ปรากฏมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรี มาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์  การสร้างหลักเมืองตามประเพณีโบราณ  นิยมสร้างหลักเมืองไว้เป็นมิ่งขวัญ  เป็นนิมิตมงคล สำหรับให้รู้ว่าหลักบ้าน  หลักเมืองอยู่ที่ไหน  ประชาชนบ้านเมืองนั้นย่อมร่มเย็นเป็นสุข  เพราะมีเทพรักษาเมือง  ได้แก่ พระทรงเมือง พระเสื้อเมือง เทวดา และเทพารักษ์ ทั้งหลาย  หลักเมืองต้องฝังไว้ในย่านกลางเมืองหรือให้ทำเลที่ชัยภูมิตามทิศทางของเมืองและในสมัยโบราณ เมืองเอกหรือเมืองชั้นราชธานีจะต้องมีหลักเมืองไว้เป็นนิมิตมงคลสำหรับเมืองทุกเมือง

เมืองพัทลุงเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน แม้จะเคยมีหลักเมืองเป็นศูนย์กลางของเมืองมาก่อน แต่เนื่องจากมีการย้ายที่ตั้งหลายครั้ง  ทำให้หลักฐานเกี่ยวกับหลักเมืองไม่ชัดเจน  แม้จะมีร่องรอยอยู่บ้าง  เช่นโคกบางแก้ว เมืองเก่าชัยบุรี และเมืองเก่าบ้านลำปำ  ซึ่งชำรุดผุพังไปตามกาล  หลังจากย้ายเมืองพัทลุงไปตั้งที่อื่นในแต่ละครั้ง ครั้งสุดท้ายย้ายมาอยู่ที่ตำบลคูหาสวรรค์  เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งเมืองพัทลุงในปัจจุบัน ก็ยังไม่มีการสร้างศาลหลักเมืองแต่อย่างใด

พัทลุง ไหว้ศาลหลักเมืองขอพรก่อนเดินกลับไปทำงาน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

มาถึง ปี ๒๕๕๓  นายวินัย  ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดสร้างศาลหลักเมืองพัทลุงขึ้นอีกครั้ง 

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here