พัทลุง แม่ค้ายื่นหนังสือผู้ว่าเดือดร้อนหลังเทศบาลขอคืนพื้นที่ที่ค้าขายมาเกือบ50ปี

5

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง กลุ่มแม่ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ( ตลาดใต้ตึก ) ยื่นหนังสือ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาการขอคืนพื้นที่ค้าขายบริเวณถนนภายในซอยตลาดใต้ตึก เทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  กับนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อขอความเป็นธรรมให้ระงับการขอคืนพื้นที่จากเทศบาลเมืองพัทลุง เนื่องจากทางเทศบาลเมืองพัทลุงจะดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างหลังคาและปรับพื้นที่ค้าขายสินค้า ที่กลุ่มแม่ค้าได้ทำการค้าขายบริเวณดังกล่าวเกือบ 50 ปี ให้เป็นถนนที่รถยนต์สามารถผ่านได้  หากทางเทศบาลเมืองพัทลุงดำเนินการจะสร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มแม่ค้า ที่ค้าขายบริเวณดังกล่าวไม่มีที่ค้าขาย เป็นการซ้ำเติมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19             

จึงขอเรียกร้องขอให้ นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูล และข้อเท็จจริง เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้1. โครงสร้างหลังคา ขอให้คงไว้เหมือนเดิม เพื่อใช้ประโยชน์ในการสัญจรและค้าขาย หากรื้อถอนประชาชนจะเดือดร้อนและค้าขายลำบาก 2. ให้แผงค้าขายสามารถขายของในที่เดิมได้ โดยเว้นทางเดินให้ผู้คนสัญจร ไปมาได้สะดวก 3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำเนินการ จัดระเบียบ ความเรียบร้อย และระบบสาธารณสุข รวมถึงจัดเก็บรายได้ ให้เหมาะสม      

 ขณะที่นายกู้เกียรติ   วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รับปากที่จะประสานไปยังนายกเทศบาลเมืองพัทลุง เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมให้กับกลุ่มแม่ค้าบริเวณตลาดใต้ตึกได้ค้าขายต่อไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ทางด้าน ศศินธิรา เหมรักษ์  ตัวแทนกลุ่มแม่ค้าตลาดใต้ตึกเทศบาลเมืองพัทลุง กล่าวว่า การขอคืนพื้นที่บริเวณถนนซอยภายในตลาดใต้ตึก จากเทศบาลเมืองพัทลุงเพื่อปรับปรุงถนนใหม่นั้น สร้างความเดือดร้อนให้กลุ่มแม่ค้าเป็นอย่างมาก กลุ่มแม่ค้าพ่อค้ากว่า 35 รายได้ค้าขายในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเกือบ 50 ปี จึงเรียกร้องให้ไว้คงเดิม เพื่อให้กลุ่มแม่ค้าได้ค้าขายตามปกติ ขณะเดียวกันทางกลุ่มแม่ค้ายินดีเว้นทางเดินให้ผู้คนสัญจร ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น และพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำเนินการ จัดระเบียบ ความเรียบร้อย และระบบสาธารณสุข รวมถึงจัดเก็บรายได้ ให้เหมาะสมต่อไป

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here