พัทลุง แกระเกี่ยวข้าวมรดกภูมิปัญญานับ 100 ปี ที่กำลังสูญหาย

141

แกระเกี่ยวข้าวเป็นอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรชนิดหนึ่งของชาวนาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และภาคใต้  ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวรวงข้าวที่กำลังสุกอร่ามตามท้องทุ่ง ด้วยภูมิปัญญานำเหล็กมาตีบางๆเป็นใบมีด ก่อนนำขึ้นรูปบนแผ่นไม้บางๆและเบา ที่นิยมใช้ไม้แคนา และไม้พระญาสัตตบรรณ ตามด้วยด้ามไม้ไผ่และใส่ลิ่มก่อนเป็นตัวแกระนำไปเก็บข้าว

พัทลุง แกระเกี่ยวข้าวมรดกภูมิปัญญานับ 100 ปี ที่กำลังสูญหาย อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ตารุ่นและยายวิไลวรรณ  ศรีทองแก้ว เกษตรกรชาวสวนยางพารา วัย 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่ ยึดอาชีพทำแกระเกี่ยวข้าว เป็นอาชีพเสริมมากว่า 50 ปี โดยรับมรดกตกทอดมาจากผู้เป็นพ่อและปู่ ซึ่งทำมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีเพียงแห่งเดียวในภาคใต้

พัทลุง แกระเกี่ยวข้าวมรดกภูมิปัญญานับ 100 ปี ที่กำลังสูญหาย อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ภาวะปัจจุบันอาชีพการผลิตแกระเกี่ยวข้าวค่อนข้างจะซบเซามาก ทั้งนี้เนื่องจากว่า ชาวนาส่วนใหญ่จะหันมานิยมใช้รถเกี่ยวข้าวแทนกันแล้ว

พัทลุง แกระเกี่ยวข้าวมรดกภูมิปัญญานับ 100 ปี ที่กำลังสูญหาย อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ยายวิไลวรรณ เล่าว่า เดิมนั้น คุณแสง ชูช่วย ซึ่งเป็นพ่อ เป็นผู้ผลิตแกระเกี่ยวข้าวเพียงผู้เดียว ส่งขายใน 14 จังหวัดภาคใต้ จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ภายใต้ตราเคียวคู่ ต่อมาเมื่อคุณพ่อแสงถึงแก่กรรม ตนจึงได้ดำเนินการอย่างจริงจัง โดย 1 ปี ผลิตได้ประมาณ 1 แสนชิ้น ส่งขายตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงจังหวัดนราธิวาส โดยใช้แรงงานในครอบครัว ทั้งนี้ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะขายดีมาก จนต้องจ้างคนงานเข้ามาเสริม

โดยครอบครัวยึดอาชีพผลิตแกระเกี่ยวข้าวเป็นอาชีพเสริม มากว่า 50 ปี ส่งขายตั้งแต่ อันละ 2 บาท ปัจจุบัน ส่งขายอันละ 20 บาท แต่มีผลิตน้อย ประมาณ ปีละ 10,000 อันเท่านั้น  เนื่องจากว่าชาวนาส่วนใหญ่จะจ้างรถเกี่ยวข้าวกันเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ก็ยังมีชาวนาบางรายที่ยังใช้แกระเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวที่ปลูกแซมในสวนยางพารา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ข้าวไร่ หรือบางรายไม่ต้องการจ้างรถเกี่ยวข้าว ก็จะซื้อแกระมาเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม

ยายวิไลวรรณ  ยังได้บอกทิ้งท้ายว่า รู้สึกเสียดายอาชีพการทำแกระเกี่ยวข้าว เพราะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิม ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปี และเกรงว่าจะสูญหาย ไม่มีผู้สืบทอด เนื่องจากรุ่นของตน คงจะเป็นรุ่นสุดท้าย เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม จึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเยาวชนพัทลุง ได้ร่วมกันสืบทอดอาชีพผลิตแกระเกี่ยวข้าว

พัทลุง แกระเกี่ยวข้าวมรดกภูมิปัญญานับ 100 ปี ที่กำลังสูญหาย อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

หากผู้ที่สนใจสั่งซื้อแกระเกี่ยวข้าว สามารถสั่งซื้อได้ที่ บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร. 087-382-5718

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here