พัทลุง เลื่อนเปิดภาคเรียนขณะที่กลุ่มบุคลากรครูเรียกร้องวัคซีนก่อนเปิดเรียน

11

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อรายวันซึ่งวันนี้พบผู้ป่วยอีก 2 รายและล่าสุดมีผู้ป่วยติดเชื้อจากกลุ่มคลัสเตอร์ชุมชนพนาตุง อำเภอควนขนุน รวมจำนวน 15 ราย และได้ตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในคลัสเตอร์ดังกล่าวไปแล้วจำนวนถึง 600 ราย ขณะที่ยอดสะสมผู้ป่วยระลอกใหม่จำนวน 456 ราย รักษาหายแล้ว 409 ราย และมีผู้ป่วยติดเชื้อผู้เสียชีวิตล่าสุดอีกจำนวน 1 ราย เป็นผู้ป่วยชายวัย 65 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ได้รับเชื้อโรควิดจากคนรับจ้างเฝ้าดูแลที่มาจากจังหวัดปัตตานี และยืนยันเป็นผู้ป่วยจังหวัดปัตตานี รวมผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิตแล้วจำนวน 6 ราย

ทางจังหวัดพัทลุงกับคณะกรรมการศึกษาทั้งระดับมัธยมและระดับประถมได้มีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียน ซึ่งวันนี้ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันกำหนดเปิดภาคเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ แต่ที่จังหวัดพัทลุงทั้งระดับมัธยมและระดับประถมเลื่อนเปิดภาคเรียนจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน นี้ ขณะที่บางโรงเรียนที่มีความในการจัดการระบบการป้องกันควบคุมโรคอาจจะเปิดก่อนวันที่ 28 มิถุนายน แต่ได้เปิดสอนในระบบออนไลน์ทุกโรงเรียน ซึ่งวันนี้บรรยากาศภายในโรงเรียนทั้งระดับมัธยมและระดับประถม มีเฉพาะบุคลากรครูที่เข้าทำงานเตรียมพร้อมสอนทางระบบออนไลน์เท่านั้น สำหรับการเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายน นั้นเพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลดน้อยลง เพื่อป้องกันการติดเชื้อของนักเรียน

ทางด้านบุคลากรครูจังหวัดพัทลุงได้เรียกร้อง ยังสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและผู้เกี่ยวข้องได้จัดวัคซีนให้กลุ่มบุคลากรครูอย่างเร่งด่วนก่อนที่เปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 มิถุนายน นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง หากบุคลากรครูได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม อย่างเร่งด่วนเหมือนกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มด่านหน้า สำหรับการฉีดวัคซีนในขณะนี้ยังคงเป็นกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนจากระบบหมอพร้อม

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here