พัทลุง เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างจังหวัด

11

นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงและคณะกรรมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมประชุมเพื่อวางมาตรการรับมือกลุ่มผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นกลุ่มคลัสเตอร์มัรกัสยะลา จากการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลเข้าร่วมมัรกัสที่จังหวัดยะลาจำนวน 13 ราย และในจำนวนดังกล่าวพบติดเชื้อจำนวน 8 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ ขณะเดียวกันพบว่ามีกลุ่มผู้เสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยอีกจำนวนกว่า 30 ราย ทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1แล้ว และรอการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 เพื่อยืนยันผล ซึ่งบุคคลดังกล่าวเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้นำกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากหวั่นแพร่เชื้อระบาดเพิ่มภายในกับครอบครัวและหมู่บ้าน คลายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อภายในจังหวัดพัทลุง

 และอีกหนึ่งกลุ่มคลัสเตอร์ที่คณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงและคณะกรรมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาจากกลุ่มคลัสเตอร์โรงงานจังหวัดสงขลา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อพื้นที่ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 9 ราย โดยมีพื้นที่ที่มีการติดเชื้อถึง 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  ม.3,6,7,8,11  ต.หารเทา และพบว่ามีกลุ่มผู้เสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดจำนวน 60 ราย  ทำให้คณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง สั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่ ตำบลหารเทา ปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 7 วัน 3 โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์  และโรงเรียนวัดไทรพอน

ทางด้านนายแพทย์ดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เผยว่าพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างขณะนี้มีเพียง 2 คือจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลที่เป็นพื้นที่สีเหลือง นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่สีแดงมียอดผู้ป่วยเชื้อแต่ละวันเป็นจำนวนมากและเป็นแบบกลุ่มก้อนอย่างเช่นจังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี ทำให้พื้นที่รับการรักษาไม่เพียงต่อผู้ป่วย ซึ่งบางจังหวัดได้ติดต่อขอใช้โรงพยาบาลสนามของจังหวัดพัทลุง หลังปิดไม่มีผู้ป่วยเข้ารับรักษา และหากได้รับการร้องขอใช้โรงพยาบาลสนามอย่างเป็นทางราช ก็จำเป็นต้องเปิดโรงพยาบาลสนามของจังหวัดพัทลุงอีกครั้ง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างจังหวัดเพื่อเข้ารับรักษา

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here