พัทลุง สื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดีดี ที่บ้านฉัน Street Art Phatthalung

1

ที่บริเวณหลังสถานีรถไฟพัทลุง  นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดกิจกรรม สื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดีๆ  ที่บ้านฉัน Street Art พร้อมมอบเกียรติบัตร เจ้าของพื้นที่ ส่งมอบพื้นที่ให้แก่สถานีรถไฟพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง พร้อมมอบโล่ที่ระลึกแก่กลุ่มศิลปิน Phatthalung   โดยมีนางปราณี รัตนประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รองนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง นายสถานีรถไฟพัทลุง ประธานร้านสหกรณ์พัทลุง จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าของพื้นที่ที่ให้ความอนุเคราะห์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม

สำหรับกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดีๆ  ที่บ้านฉัน” Street Art Phatthalung ภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2564 เพื่อสร้างการรับรู้ ในเชิงบวกต่อสังคมไทย และผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทุกระดับ  เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม การรับสื่อในปัจจุบัน และเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายภารกิจในงานด้านการสร้างความเข้าใจ

ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ได้จัดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง โดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างงานศิลปะในสถานที่ต่างๆในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 7 จุด ประกอบด้วยบริเวณสถานีรถไฟพัทลุง 3 จุด ร้านสหกรณ์พัทลุง ร้านเพื่อนเกษตร ฟาร์ม ร้านแสนสวย และร้านคุณจินตนา โพธิ์ดารา (ตรงข้ามร้านเพื่อนเกษตร)  ออกแบบและวาดภาพโดยนายลิขิต นิสีทนาการ  กลุ่มศิลปิน  แลศิลป์ถิ่นเมืองลุง  ได้ใช้แนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here