พัทลุง ฝนตกหนักคลื่นลมแรงชาวประมงพื้นบ้านหยุดออกทะเล

3

ที่พัทลุง ฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนั้น ในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้รับผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้ฝนตกหนักเป็นช่วงๆโดยเฉพาะบริเวณริมเทือกเขาบรรทัด 4 อำเภออำเภอป่าบอน อำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด และอำเภอศรีนครินทร์ มีน้ำสะสมบนภูเขาจำนวนมากและได้ไหลหลากลงสู่ที่ราบลุ่ม ดังนั้นทางจังหวัดพัทลุงจึงได้ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณทางน้ำไหลผ่าน ขอให้ระมัดระวัง น้ำเอ่อล้นจากลำคลองเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างฉับพลัน จึงขอให้ขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูง               ขณะที่บริเวณทะเลสาบสงขลา  ทะเลสาบตอนในฝั่งจังหวัดพัทลุง ตั้งอำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว และอำเภอปากพะยูน มีคลื่นสูงและลมพัดแรงโดยเฉพาะบริเวณชาดหาดแสนสุขลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง คลื่นชัดน้ำขึ้นมากท่วมบริเวณลานที่นั่งพักผ่อน ขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านซึ่งใช้เรือหางยาวหยุดออกหาปลาเป็นการชั่งคราว หวั่นอันตรายจากคลื่นสูงและลมพัดแรง ซึ่งจากลมแรงและคลื่นสูงนั้นก็ยังเป็นผลดีกับนักตกเบ็ดที่ชื่นชอบกับการหาปลาโดยวิธีการตกเบ็ด เนื่องจากขณะคลื่นลมแรงจะปลาพื้นบ้านชนิดหนึ่งคือปลา “ หัวโหม่ง” จะถูกคลื่นชัดเข้าสู่ริมฝั่งจึงเป็นโอกาสทองบางรายสามารถตกปลาได้จำนวนหลายกิโลกรัม และจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องนั้น ทางจังหวัดพัทลุงได้เตรียมพร้อมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรายงานและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมเทือกเขาบรรทัด 4 อำเภออำเภอป่าบอน อำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด และอำเภอศรีนครินทร์ ขณะเดียวกันทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพัทลุง ได้ติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีกจำนวน 2 จุด คือบริเวณโรงเรียนเทศบาลจองถนน อำเภอเขาชัยสน และบริเวณเทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน  เพื่อระบายน้ำหากมีสภาพน้ำท่วมขัง อีกทั้งยังได้ส่งเรือท้องแบนจำนวน 5 ลำ ให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ราบลุ่มใช้อพอยประชาชนและสิ่งของหากเกิดน้ำท่วมสูง ในพื้นที่บ้านสายคลอง ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน บ้านปากพน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน บ้านหัวหมอน ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง และบ้านสะพานแต้ว ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here