พัทลุง ปูพรมฉีดวัคซีนวัคซีน 3 วัน 12,000 โดส พบมีผลข้างเคียง 5 ราย

4

ที่โรงพยาบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมชั้น 7 นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางปราณี  รัตนประยูน รองว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายแพทย์ ดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และนายแพทย์จรุง บุญกาญจน์  อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง ร่วมให้กำลังใจกับผู้ที่ได้รับวัคซีนวันนี้จำนวน 1300 คน เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์  และพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนตื่นตัวพร้อมที่ฉีดเนื่องจากละคนได้เดินทางมายังสถานที่ฉีดวัคซีนกันตั้งแต่ตรู่ 

ซึ่งวันนี้จะมีกลุ่มที่ได้รับวัคซีนคือผู้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม และอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนคือกลุ่มผู้ประกอบเจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง เนื่องจากจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งที่พร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยว เข้าสู่จังหวัดเมืองรองของการท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องให้ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวได้รับวัคซีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาช่วงปลายเดือนกรกฎาคม นี้ ขณะที่วันนี้ทางผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวมอบรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ จำนวน 2 ที่นั่ง  นอกจากนั้นยังมีรางวัลจำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 1000 บาท ให้กับบุคลากรทางการแพทย์จับรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้พบว่ามีผู้ที่ได้รับวัคซีนเป็นเพศผู้หญิงมีอาการหน้ามืดเป็นลมจำนวน 1 ราย หลังจาการรับวัคซีนซึ่งเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เข้าดูแลเป็นอย่างดีจนอาการดังกล่าวลดลงเป็นปกติ นอกจากนั้นยังพบว่าอีกประมาณ 4 รายมีผลข้างเคียงเล็กน้อยจากการรับวัคซีน ขณะที่จังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรวัคซีนฉีดปูพรมพร้อมกันทั่วประเทศนั้น ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 จำนวน 12,000 โดส เป็นวัคซีนชนิดซิโนแวค จำนวน 8,600 โดส และวัคซีนชนิดแอต้าซีนิก้า จำนวน 3,600 โดส ซึ่งได้กระจายไปโรงพยาบาลทั้ง 11 อำเภอ

ทางด้านนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศ จังหวัดพัทลุงก็ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม และกลุ่มผู้ประกอบการเจ้าธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ซึ่งที่ได้รับวัคซีนในวันนี้เป็นกลุ่มที่จะสร้างความมั่นให้กับจังหวัดพัทลุง กับการเปิดรับนักท่องเที่ยวในเร็ววันนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหากสถานประกอบการธุรกิจใดบุคลากรได้รับวัคซีนจนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทางจังหวัดพัทลุงจะมีป้ายรับรองเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here