พัทลุง ชาวบ้าน 200 คนนั่งรอยื่นหนังสือประท้วงที่ดินทำกิน

47

ที่บริเวณหน้าศาลาจังหวัดพัทลุง กลุ่มชาวบ้านบ้านทุ่งยาวและชาวบ้านบริเวณพื้นที่ตำบลชุมพลและตำบลโคกชะงาย จำนวน 200 คน เดินทางยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัย กับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง แต่เนื่องผู้ว่าฯติดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุงบริเวณห้องประชุมชั้น 5 ปล่อยให้กลุ่มชาวบ้านที่เดือดร้อนนั่งรอบริเวณทางเท้าหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม

และเมื่อเวลา 10.30 น.นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ออกมารับหนังสือจาก นายทรงพล  คงเกตุ  อายุ 46 ปี ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งออกหน้าที่ผู้ว่าฯจะออกมารับหนังสือจากกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงนั้น ได้ส่งตัวแทนลงมารับหนังสือ เช่นหัวหน้าศูนย์ดำธรรมจังหวัดพัทลุง และนายพุทธ  กฤชคงพันธุ์  ปลัดจังหวัดพัทลุง แต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจและไม่ยื่นหนังสือกับบุคคลดังกล่าว         

พัทลุง ชาวบ้าน 200 คนนั่งรอยื่นหนังสือประท้วงที่ดินทำกิน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

สำหรับกลุ่มชาวบ้านที่ทางเดินมาประท้วงเรียกร้องขอความเป็นในครั้งเนื่องจาก เมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สํานักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพัทลุง จัดโครงการทบารักษ์ประชารัฐพบประชาชน ที่ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลโคกกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง เพื่อขี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินราชพัสดุบ้านทุ่งยาวให้ทราบถึงความเป็นมาของที่ดิน และจะคำเนินการเรียกเก็บค่าเช่ากับประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินอยู่ในที่ดินดังกล่าว

พัทลุง ชาวบ้าน 200 คนนั่งรอยื่นหนังสือประท้วงที่ดินทำกิน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านบ้านทุ่งยาวและพื้นที่ใกล้เคียงเกิดความกังวลและไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากที่ดิน จึงขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงดำเนินการคามข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ ให้ตั้งคณะกรรมการศึกมาข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยมีตัวแทนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านผู้เดือดร้อนในสัดส่วนที่เท่ากัน ในช่วงระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงห้ามข่มขู่ คุกคาม จับกุมดำเนินคดี และไม่ให้ดำเนินการใดๆกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่พิพาท ห้ามไม่ไห้ทางหน่วยงานราชการนำที่ดินพิพาทเข้าดำเนินการในโครงการพัฒนา         

พัทลุง ชาวบ้าน 200 คนนั่งรอยื่นหนังสือประท้วงที่ดินทำกิน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 ทางด้านทรงพล  คงเกตุ  และนายปรีชา  อินทรกุล ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรม กล่าวว่า ที่ดินที่มีปัญหาดังกล่าวจำนวน 750 ไร่ มีหลักฐานยื่นยันให้ชาวบ้านกลุ่มชาวบ้านเมื่อเกือบ 100 ปีที่แล้ว จากทางราชการเข้าอยู่อาศัยจำนวน 21 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 25 ไร่ และส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน และสถานีตำรวจ ปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าวมีครัวเรือนเพิ่มเติมจำนวน 120 ครัวเรือน ซึ่งเป็นลูกหลานของบรรพบุรษ แต่อยู่มาเมื่อปลายปี 2564 ทางสํานักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพัทลุง เข้าไปชี้แจงกับชาวบ้าน ว่าพื้นที่ ที่ทำกินและที่อยู่อาศัย นั้นต้องเสียค่าเช่าให้กับรัฐบาลผ่าน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพัทลุง เนื่องจากเป็นที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเสียค่าเช่าที่อยู่อาศัยไร่ละ 400 บาท ขณะที่ทำกินไร่ละ 200 บาท ต่อปี ซึ่งชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรม จากหน่วยงานของรัฐบาลจึงเข้าเรียกร้องกับผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาโดยด่วน

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here