พัทลุง ชวนเที่ยวสัมผัสหมอกฝนเหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตำบลคลองทรายขาว เมืองลุง

4

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวใน จังหวัดพัทลุง เริ่มเปิดให้บริการรับนักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามของธรรมชาติ ภายหลังจากที่ จ.พัทลุง ได้เปิดให้ประชาชน ทั้งภายในและต่างจังหวัด เดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวก ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ

โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเชิงเขาบรรทัด ในพื้นที่ อ.กงหรา จ.พัทลุง ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นธรรมชาติ และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ใช้สถานที่พักผ่อนหลายๆ จุด  อย่างจุดชมวิวชมทะเลหมอกภูรุ่งแจ้ง เฌอเขา ภูนับดาว ควนสวนย่า  ริมผารีสร์อท  ภูสวรรค์ตาแก้ว และอีกหลายจุด  ที่อยู่ใกล้ๆ กับบริเวณเชิงเขาบรรทัดพัทลุง

โดยเฉพาะ ควนสวรรค์ ตาแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน ชมวิว ชมทะเลหมอกหน้าฝนและหน้าแล้ง ที่สวยงามของ จังหวัดพัทลุง ซึ่งในแต่ละวันเริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างจังหวัด ให้ความสนใจเดินทางไปพักแรมบริเวณจุดชมทะเลหมอกเป็นจำนวนมาก และชมน้ำตกหนานสูง ท่ามกลางสายหมอกซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของจังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยว  ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา  จ.พัทลุง นอกจากจะเปิดให้บริการห้องพัก และลานกางเต็นท์แก่นักท่องเที่ยว การเดินทางขึ้นลงระหว่างหมู่บ้านไปยังแหล่งท่องเที่ยวก็มีรถบริการรับส่งขึ้นลงตลอดเวลา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมนตรี อินทร์ขาว  หมายเลขโทรศัพท์ 0813689360

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ .พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here