พัทลุง จิตอาสาพระราชทาน พัฒนาคลองเฉลิมพระเกียนติ ถวายเป็นพระราชกุศล

14

 ที่บริเวณ สวนป่านาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายฉัตรชัย  อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมพัฒนาบริเวณลำคลองเฉลิมพระเกียรติ ร่มเมือง – ลำปำ ซึ่งลำคลองดังกล่าวมีความยาว 39 กิโลเมตร ผ่าน 31 หมู่บ้าน 9 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อให้คลองเฉลิมพระเกียรติได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน จึงกิจกรรมต่อยอดโดยให้จิตอาสาร่วมพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ (ร่มเมือง – ลำป่า) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับการร่วมพัฒนาลำคลองเฉลิมพระเกียรติ ในวันนี้จิตอาสาได้ทำความสะอาดบริเวณคันคลอง พร้อมทำการตัดแต่งกิ่งไม้            

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ ร่มเมือง – ลำป่า นั้นด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศอย่างอเนกอนันต์แม้ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมาย แต่ด้วยพระปรีชาสามารถพระองค์ทรงแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทรงทุ่มเทพระวรกายปกป้องอิทธิพลที่เข้ามารุกรานประเทศ ทรงนความเจริญมาสู่ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง              

 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุข ของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์  จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ (ร่มเมือง – ลำป่า) อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here