พัทลุง จัดงาน ( Kick Off ) เดิน กิน ชิม เที่ยว ที่ถนนช่วยทุกขราษฎร์

14

ที่ถนนช่วยทุกขราษฎร์ อำเภอเมืองพัทลุง นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน ( Kick Off ) “ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนช่วยทุกขราษฎร์ จังหวัดพัทลุง ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดการจ่ายใช้ภายในประเทศ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุง กำหนดจัดงาน  “ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนช่วยทุกขราษฎร์ ” ระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2562 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. ของทุกวัน ซึ่งจะทำการปิดถนนช่วยทุกขราษฎร์ ตั้งแต่บริเวณแยกหอนาฬิกา ถึงสามแยกหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ทั้ง 2 ฝั่งถนน เพื่อให้ประชาชน เดิน กิน ชิม เที่ยว  กันอย่างเต็มที่ เพราะมีบูธสินค้ามากกว่า 187 บูธ โดยแบ่งออกเป็นการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัด สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน และการออกบูธชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ เขา ป่า นา เล ตลอดจนมีลานกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ อีกด้วย

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here