พัทลุง กลุ่มศิลปิน มโนราห์เดือดร้อนหนักยื่นหนังสือต่อผู้ว่าขอเปิดแสดง

7

กลุ่มศิลปินมโนราห์จังหวัดพัทลุงเดือดร้อนหนักเข้าขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รับหนังสือที่บริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดพัทลุง เพื่อเรียกร้องข้อยุติจากส่วนราชการในการจัดกิจกรรมการแสดงมโนราห์   มโนราห์โรงครู และ พิธีกรรมของมโนราห์  เพื่อเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องผ่อนคลายมาตรการสามารถเปิดการแสดงได้ หลังจากกลุ่มศิลปินมโนราห์ ต้องหยุดการแสดงมาเกือบ 2 ปีเต็ม นำโดยมโนราห์อ้อมจิต นางอ้อม สงแทน  และ มโนราห์ โทน ดาวรุ่งท่าแค นายนริศร  เพชรมณี             

 เนื่องจากตามคำสั่งของ สบค. ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 รวมทั้งการจัดระบบระเบียบราชการได้กำหนดให้สถานที่หรือการดำเนินการกิจกรรมไม่สามารถเปิดการแสดงได้ ศิลปินมโนราห์ คณะมโนราห์และทางเจ้าภาพได้ไปขออนุญาตจัดงานกิจกรรม ไม่เคยได้รับอนุญาตจากทางหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับศิลปินมโนราห์ โดยส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มศิลปินและกลุ่มแสงสีเสียง เวที นักดนตรี และผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความเดือดร้อนถึงครอบครัวและเกิดภาระหนี้สิน จนเกินกว่าจะอดทนรอดังนั้น ทางกลุ่มศิลปินมโนราห์จังหวัดพัทลุง จึงขอความอนุเคราะห์และความเข้าใจถึงความเดือดร้อนของกลุ่มศิลปินเหล่านี้ โดยเบี้องต้น   1 ขอให้สามารถประกอบพิธีกรรมของมโนราห์ เช่น ตั้งทิ้ง และมโนราห์แก้บน  2 ขอให้สามารถแสดงมโนราห์โรงครูได้  3 ขอให้สามารถแสดงมโนราห์โรงโบราณได้ และ 4 ขอให้สามารถปิดการแสดงมโนราห์ โดยทั่วไปได้ โดยเร็วที่สุด

ด้านนายนริศร  เพชรมณี  หรือ  มโนราห์ โทน ดาวรุ่งท่าแค กล่าวว่าที่ผ่านมาเกือบ 2 ปีเต็ม กลุ่มศิลปินมโนราห์ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถเปิดการแสดงได้เลย แม้แต่การแสดงกลุ่มเล็กๆเช่นพิธีกรรมของมโนราห์ เช่น ตั้งทิ้งบูชา และมโนราห์แก้บน และแสดงมโนราห์โรงครู ทำให้ขาดรายได้และมีหนี้สินเพิ่ม อีกทั้งยังไม่ได้รับการเยี่ยวยาจากรัฐบาล จากสถานการณ์โรคโควิด – 19 เลย จึงได้มาเรียกร้องขอความเป็นธรรมในการเปิดแสดง เพื่อให้ให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และลูกน้องในคณะ

ทางด้านนายกูเกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  กล่าวว่าหลังรับหนังสือดังกล่าวจะเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ภายในวันอังคารที่จะถึงนี้ เพื่อขอเห็นและมติประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ว่าจะสามารถผ่อนคลายมาตรการตามที่กลุ่มศิลปินมโนราห์จังหวัดพัทลุง เรียกร้องได้หรือไม่ โดยเฉพาะการแสดงที่มีคนร่วมกิจกรรมจำนวนน้อย เช่น พิธีกรรมของมโนราห์ เช่น ตั้งทิ้ง และมโนราห์แก้บน และแสดงมโนราห์โรงครู ซึ่งการผ่อนคลายมาตรการนั้นต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด – 19 ในช่วงนี้ด้วยถึงแม้ว่าโควิด – 19 สายพันธุ์ใหม่โอมิครอน ยังไม่มีในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง

 ทางนายกูเกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวอีกว่าขณะนี้พื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ยังมีการแพร่ระบาดของโรคกระขายในหลายอำเภอ จากคลัสเตอร์บ่อนไก่ชน พื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ ที่มีพนักจากต่างจังหวัด เดินทางเข้าเล่นการพนันไก่ชนเป็นจำนวนมก และเชื้อได้แพร่กระจายไปทั่วเกือบทั้งจังหวัดพัทลุง ดังนั้นเรื่องดังกล่าวก็จะนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง เช่นกัน ถึงมาตรการการควบคุมโรค ซึ่งอาจจะเป็นไปได้หากยังพบผู้ป่วยติดเชื้อจากคลัสเตอร์บ่อนไก่ชน ก็พร้อมที่จะสั่งปิด ทันที

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here