พัทลุง กลุ่มนักดนตรีอิสระยื่นหนังสือต่อผู้ว่า หลังใช้ 2 มาตรฐานในการป้องกันโควิด

31

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายกรรณฑพล  ด้วงทอง  ศิลปินต้นเทวดาโหลยาง ตัวแทนกลุ่มอาชีพนักดนตรีอิสระและผู้ประกอบการบันเทิงอิสระ จังหวัดพัทลุง รวมตัวยื่นหนังสือกับ นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายแพทย์ไพศาล  เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและเลขานุการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID 19 )   เรื่องความชัดเจนของมาตรการ การป้องกันการระบาดโรคโควิด

จากสถานการณ์โรคโควิดที่ระบาดระลอกใหม่อยู่ขณะนี้ ทำให้หลายอาชีพได้รับผลกระทบมีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ซึ่งอาชีพนักดนตรีอิสระ และผู้ประกอบการความบันเทิงอิสระ เป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทันที เนื่องจากงานที่จะแสดงต่างๆ ถูกเจ้าภาพยกเลิกหมดสิ้นทำให้สูญเสียรายได้  เหตุเพราะประชาชนยังสับสนในมาตรการป้องกันที่ชัดเจนของทางจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ที่ทำให้เจ้าภาพงานต่างๆ กลัวความผิดไม่กล้าจัดงาน เมื่อไปขออนุญาตทางอำเภอ หรือระดับท้องถิ่นก็โดนปฏิเสธไม่อนุญาตให้ใช้เสียงและการแสดง จึงได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือดังกล่าวเพื่อขอความชัดเจนอย่างเร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้กลุ่มอาชีพนักดนตรีอิสระและผู้ประกอบการความบันเทิงอิสระ ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

นายกรรณฑพล  ด้วงทอง  ศิลปินต้นเทวดาโหลยาง ตัวแทนกลุ่มอาชีพนักดนตรีอิสระและผู้ประกอบการบันเทิงอิสระ จังหวัดพัทลุง กล่าวว่าจากสถานการณ์โรคโควิดที่ระบาดระลอกใหม่อยู่ขณะนี้ ทำให้กลุ่มอาชีพนักดนตรีอิสระและผู้ประกอบการบันเทิงอิสระไม่มีงานแสดงจากเหตุเพราะประชาชนยังสับสนในมาตรการป้องกันที่ชัดเจนของทางจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง แต่สถานบันเทิงใหญ่ๆ ผับ บา ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการะบาดของโรคยังคงให้บริการได้ตามปกติ  ทางกลุ่มจึงขอให้ทางจังหวัดหาช่องทางที่ให้กลุ่มดังกล่าวประกอบอาชีพอย่างปกติ และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่ชัดเจนของจังหวัด จึงต้องการให้จังหวัดประกาศมาตรการที่ชัดเจนไม่ 2 มาตรฐานให้ประชาชนทราบอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และถือปฏิบัติแบบเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของประชาชน

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here