พัทลุงโรงเรียนเทศบาลชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่3 ปิดติดโควิด23ราย

4

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อโควิด – 19 เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 100 ราย บางวันพบผู้ป่วยรายใหม่ถึง 166 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์การรวมตัวจำนวนมาก ภายในงานซึ่งมีทั้งงานของส่วนราชการที่จัดในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงแต่ละงานมีคนภายในงานไม่ต่ำกว่า 500 คน อย่างต่อเนื่องถึงแม้จากจะมาตรการป้องกัน แต่หวั่นไม่การติดเชื้อทั้งผู้จัดงานและผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนั้นคลัสเตอร์ที่สำคัญคือ คลัสเตอร์งานศพและคลัสเตอร์งานแต่งงาน ที่จัดงานเลี้ยงฝ่าฝืนคำสั่งมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ที่ไร้ผลไม่มีใครเกรงคำสั่งดังกล่าว

 ขณะที่ก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ได้ออกประกาศห้ามเปิดบ่อนชนโค บ่อนชนไก่ และบ่อนกัดปลา และห้ามเปิดสนามซ้อม จนถึงขณะนี้ประกาศปิดบ่อนดังกล่าวทั้ง 3 ประเภท ยังไม่ได้ถูกยกเลิก แต่พบว่าขณะนี้มีการลักลอบเปิดบ่อนโดยเฉพาะบ่อนเถื่อนชนโค หลายแห่งในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ทำให้เกิดการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น

 ล่าสุดโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  เขตเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site โดยการสลับวันมาเรียนของนักเรียนในชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น  จากการติดตามและเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนที่มาเรียน ปรากฎว่า มีนักเรียนติดเชื้อทั้งสิ้น จำนวน 23 คน โดยได้รับเชื้อจากทางบ้าน และมีพนักงานครูจำนวน 1 คน นักการภารโรง 1 คน ติดเชื้อจากทางบ้านเช่นกัน

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจมีมากขึ้น ประกอบกับนักเรียนในชั้นอนุบาล 1. – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ยังไม่รู้วิธีการป้องกันตนเอง หรือระมัดระวังตนเองขณะอยู่ที่โรงเรียนดีพอโรงเรียนพิจารณาแล้ว เห็นสมควรหยุดเรียน On-Site ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Online แทน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – วันที่ 4 มีนาคม 2565 และจะเปิดเรียน On-Site โดยสลับกันมาเรียนอีกครั้งในวันที่ 7 มีนาคม 2565

ภาพ-ข่าวไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here