พัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดโครงการสอนกลุ่มเปราะบางผลิตรองเท้าสุขภาพ สร้างรายได้

2

นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองอย่างมีคุณภาพสาขาการผลิตรองเท้าเพื่อสุขภาพ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 4/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายอัศว์ศิวะ เทพยศ และ นายวิฑูรย์ มีรส ทำหน้าที่วิทยากรการฝึกอบรม

นพ.วัชระ  ไชยแก้ว แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ เผยถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ว่าเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติที่ดี เพื่อนำไปใช้ในการทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ ที่สำคัญ เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ และครอบครัว อีกทั้งยังสามารถทำรองเท้าสุขภาพใส่เอง ลดการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ และสามารถต่อยอดไปทำร้องเท้าสุขภาพ ส่งให้โรงพยาบาลรัฐและเอกกชน ในการนำไปให้คนไข้ เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการให้มีรายได้ยั่งยืนด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here