พังงา-โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคใต้ ปีการศึกษา 2565

4

ที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมืองพังงา นายพจน์  หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคใต้ ปีการศึกษา 2565  ภายใต้สโลแกน “ Be Smart ,be focused,be better Together”  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหาร นักเรียนจาก60โรงเรียนในภาคใต้เข้าร่วม 

นางสาวอรสร เสรีวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้รับมอบหมายจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคใต้ ปีการศึกษา 2565  ภายใต้สโลแกน “ Be Smart ,be focused,be better Together”  ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2565  โดยมีโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ จำนวน 60 โรงเรียน เข้าร่วมงาน  การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (ภาคใต้) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถทางวิชาการให้แก่นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคใต้

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here