พังงา เสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเดินหน้าเชื่อมความสัมพันธ์เมืองจ้านเจียงและมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

4

นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดหรือหน่วยงานการปกครองของต่างประเทศ โดยมีภาคเอกชนและภาคราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 นายบุญเติม  เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ด้วยจังหวัดพังงาประสงค์ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองจ้านเจียงและมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประโยชน์ต่อจังหวัดพังงาในหลายด้าน อาทิ ด้านธุรกิจ การค้า วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว การแพทย์

 เพื่อความเป็นไปได้ในการเชื่อมความสัมพันธ์และสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองจ้านเจียงและมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะทำงานภาคเอกชนจะทำงานประสานคู่ขนานกับภาคราชการโดยให้ภาคเอกชนประสานสำนักงานกงสุลประจำภูเก็ตของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา และให้ภาคราชการจัดทำกิจกรรมและตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here