พังงา เปิดศูนย์เรียนรู้ “รมณีย์จัดการทรัพย์แบ่งปันสุข” ต้นแบบแห่งการแบ่งปันของชุมชน

3

ที่ศูนย์เรียนรู้องค์กรชุมชน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “รมณีย์จัดการทรัพย์แบ่งปันสุข” เพื่อให้เป็นต้นแบบในการจัดการทรัพย์แบ่งปันสุขให้กับชุมชน

นางกัลยา โสภารัตน์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลรมณีย์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนร่วมกันระหว่าง “สมัชชาพังงาแห่งความสุข” และสภาองค์กรชุมชนตำบล ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่เป็นกระบวนการสร้างพื้นที่กลางร่วมกัน ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วม และการทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตำบลรมณีย์ใช้กระบวนการสมัชชาในการขับเคลื่อนพื้นที่ โดยค้นหาความทุกข์ของชาวบ้านในตำบลรมณีย์ ซึ่งพบว่า ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ มีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ ปัญหาความความยากจน ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ปัญหาเรื่องระบบการดูแลสุขภาพ และการดูแลกันในระบบสวัสดิการสังคม ทำให้ชาวรมณีย์รวมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรมณีย์ ปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 1,500 คน ดูแลสวัสดิการสังคมและแก้หนี้นอกระบบทั้งตำบล การจัดหาเครื่องมือทางการเกษตร และยกระดับไปถึงการจัดซื้อรถมอเตอร์ไซด์ให้สมาชิก เพื่อลดหนี้ ลดดอกเบี้ยให้สมาชิกได้ การจัดตั้งกลุ่มยางกันถ้วย เพื่อทำเป็นตลาดกลางยางกันถ้วยที่ขายร่วมกันให้ได้ราคาเพิ่มจากท้องตลาดกว่ากิโลกรัมละ 3-5 บาท

การจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยทั้งทำปุ๋ยหมักและจัดหาปุ๋ยให้สมาชิกเพื่อลดรายจ่ายจากราคาปุ๋ยในท้องตลาด มีกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ เช่นการทำขนมกล้วย กล้วยฉาบ ไว้จำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ และยกระดับมาทำผลิตภัณฑ์สบู่ล้างจานในครัวเรือนจากน้ำมันเหลือใช้ ทั้งหมดนี้เกิดจากการใช้สภาองค์กรชุมชนตำบลรมณีย์ เป็นพื้นที่กลางในการขยับขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันเป็นพื้นที่ “รมณีย์จัดสรรทรัพย์แบ่งปันสุข” จากการดำเนินการขององค์กรชุมชนตำบลรมณีย์ ได้จัดซื้อที่ดินและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้องค์กรชุมชน ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการ มีหน่วยงานองค์กร ภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนช่วยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ได้จัดงานเปิด “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรชุมชนตำบลรมณีย์” และระดมทุนในการปรับปรุงศูนย์และพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here