พังงา-เครือสันธิญาทำบุญใหญ่ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดสุวรรณคูหา

6

 ที่วัดสุวรรณคูหา ม.2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เครือสันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยคุณคมสัน จันทรวิสูตร ประธานกรรมการบริหารเครือสันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา คุณธัญญา จันทรวิสูตร รองประธานกรรมการบริหารเครือสันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา คุณแม่วิไล  ส่งศิริ  คุณแม่ปราณี   สุโกมล  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเพื่อหารายได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรองรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนวัดสุวรรณคูหา โดยมีพระครูวิสิฐศาสนการ เจ้าคณะจังหวัดพังงาเป็นประธานฝ่างสงฆ์  นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์  รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ สส.พังงา  หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการจัดขบวนแห่ผ้าป่าที่มีนางฟ้ามาร่วมร่ายรำสร้างสีสันอย่างสวยงามกว่า 200 คน และมีการร่วมออกโรงทานจัดเลี้ยงอาหารคาวหวานเกือบ30รายการ ขณะที่มียอดเงินทำบุญรวมทั้งหมด 570,794 บาท

ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณคูหาได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2565 ซึ่งพบว่าทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในหลายด้าน ทางคณะสงฆ์ในอำเภอตะกั่วทุ่ง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและคณะศิษย์เก่า จึงร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ขึ้น เพื่อจัดหารายได้นำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรองรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเครือสันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here