พังงา-อุทยานฯเขาลำปี-หาดท้ายเหมืองจับมือโรงเรียน พาเด็กร่วมเก็บขยะชายหาดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8

ที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายอนิวัต รักหนก ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติฯร่วมกับคณะครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง นำเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา1-3 จำนวนกว่า200 คน ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดตามโครงการร่วมพิทักษ์-รักษ์หาด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักและร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯนำน้องๆเด็กนักเรียนร่วมกับเก็บขยะชายหาด พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะพลาสติกที่ลงไปสู่ท้องทะเลจนสร้างผลกระทบต่อวงจรชีวิตของสัตว์ทะเลหายากโดยพาะเต่าทะเล ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

 นายอนิวัต รักหนก กล่าวว่า  ปัจจุบันปัญหาขยะชายหาดได้กระทบต่อระบบนิเวศและการท่องเที่ยว บางส่วนเป็นขยะจากการทิ้งไม่เป็นที่ แต่ส่วนใหญ่เป็นขยะจากทะเลที่ถูกคลื่นลมพัดมาเกยสะสม การจัดทำโครงการร่วมพิทักษ์-รักษ์หาดขึ้น เพื่อทำความสะอาดชายหาดให้คงความสวยงาม ลดการสะสมของขยะและกำจัดออกจากระบบ ป้องกันการหมุนเวียนกลับสู่ท้องทะเล ที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลหลายชนิด โดยเฉพาะเต่าทะเล พร้อมสร้างความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนในพื้นที่ ทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ต้องขอขอบคุณโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างที่นำเด็กนักเรียนมาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดตามโครงการร่วมพิทักษ์-รักษ์หาด เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้สึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดตนเอง

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here