พังงา-อดีตสส.ไทยรักไทยหนึ่งเดียวภาคใต้ ออกวิ่งรณรงค์การเมืองสีขาว ขอเสียงสนับสนุน 6000คน เตรียมปักธงพรรคเพื่อไทยในพังงา

4

นายกฤษ ศรีฟ้า อดีต สส.จังหวัดพังงา เขต 2 พรรคไทยรักไทย เมื่อ พ.ศ. 2548 และได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง เป็นระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย เมื่อปี 2550 จากนั้นก็หันมาทำงานเพื่อสังคมและพุทธศาสนามาโดยตลอด ล่าสุดได้ประกาศจัดกิจกรรม “ก้าวเพื่อพังงา”ออกวิ่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอเสียงสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอคุระบุรี-อำเภอตะกั่วป่า-อำเภอกะปง และอำเภอท้ายเหมือง จำนวน6,000 คน เพื่อเตรียมคืนสังเวียนการเมืองระดับชาติ ด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส.จังหวัดพังงา เขต2 ในสังกัดพรรคเพื่อไทย

 ซึ่งได้เริ่มออกวิ่งรณรงค์จากพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง ที่บ้านห้วยทรัพย์ ม.6 ต.คุระ อ.คุระบุรี พร้อมด้วยกลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีขบวนรถประชาสัมพันธ์ พร้อมแจกเอกสาร “สารรักพังงา”ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเหตุผลที่กลับมาเล่นการเมืองอีกครั้ง และให้ชาวบ้านที่สนับสนุนร่วมลงชื่อทั้งแบบลงชื่อในเอกสารและสแกนคิวอาร์โค้ด โดยเป็นการวิ่งบ้าง เดินบ้าง แวะทักทายประชาชน2ข้างทางและพบปะผู้นำต่างๆในพื้นที่  ซึ่งตลอดเส้นทางจะมีการเชิญชวนให้ผู้สนับสนุนออกมาร่วมวิ่งด้วยกันอีกด้วย

    นายกฤษ ศรีฟ้า เปิดเผยว่า กิจกรรมก้าวเพื่อพังงา ก้าวไปสู่การเมืองสีขาวคุณธรรมนำการเมือง เพราะเราเชื่อว่าการเมืองเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เป็นพลังที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำการเมืองที่มีพลังมากๆให้เป็นพลังการเมืองที่มีความเที่ยงธรรมมีความถูกต้อง เป็นการเมืองที่มีคุณธรรมนำการเมืองการเมืองชนิดนี้เราก็เชื่อว่าจะนำพาสู่อนาคตที่ดีของจังหวัดพังงาและประเทศชาติ กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นว่าตนจะลงทำการเมืองหรือไม่ ถ้ามีคนสนใจแนวทางการเมืองแบบนี้เกิน 6,000 คนในเขตเลือกตั้งที่ 2 ตนก็จะอาสาร่วมทำการเมืองสีขาวคุณธรรมนำการเมืองก้าวข้ามความขัดแย้ง ก้าวข้ามความเกลียดชัง ก้าวข้ามการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไปสู่การเมืองที่มุ่งผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

    ในช่วงนี้เป็นวิกฤตทางสังคมวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะกระจายทั่วทั้งจังหวัดพังงาและ ทั้งประเทศไทย คิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้อาสามาทำการเมืองที่มันแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้ โดยใช้หลักคุณธรรมนำการเมืองเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้กล้าทั้งหลายออกมาร่วมกันก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อทำการเมืองให้เป็นการเมืองที่ทรงพลังแล้วก็เที่ยงธรรม เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวพังงาอย่างแท้จริง ในส่วนของการเลือกตั้งนั้น ท่านจะเลือกใครก็อยู่ในดุลพินิจของท่าน แต่เพียงเราออกมารณรงค์ให้ทุกคน ทุกพรรคการเมือง พี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ให้เห็นความสำคัญของการเมืองที่มุ่งผลประโยชน์ของสังคม มุ่งผลประโยชน์ของอนาคตของลูกหลานอนาคตของประเทศชาติเป็นตัวตั้ง

     สำหรับการตัดสินใจที่จะกลับมาสู่สนามการเมืองในครั้งนี้ ได้มีกลุ่มบุคคลที่ตนเคารพนับถือ ได้ขอให้ตนเห็นแก่ชาติบ้านเมืองช่วยทำงานการเมืองอีกครั้ง ตนจึงมีข้อแม้ว่าจะอาสาทำงานการเมือง หากการเมืองนั้นสอดรับกับแนวทางแห่งธรรม แนวทางการเมืองสีขาวคุณธรรม นำการเมืองที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งเกลียดชังก้าวข้ามความเห็นแก่ตัว เป็นการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติเป็นตัวตั้ง และหากมีคนในเขตเลือกตั้งที่2 ทั้ง 4 อำเภอ รวมกันได้มากกว่า 6,000 คน มาร่วมสนับสนุนกิจกรรม ก้าวเพื่อพังงาสู่การเมืองสีขาว ตนก็ยินดีที่จะอาสากลับมาทำงานการเมืองอีกครั้ง ในสังกัดพรรคเพื่อไทย

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here