พังงา ส่งมอบห้องผ่าตัดโรงพยาบาลพังงา ลดการรอคิวของผู้ป่วย

1

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานรับมอบห้องผ่าตัดที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาใหม่โดยคุณกมล ชูวงศ์ และคุณวิภา ชูวงศ์ ซึ่งได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงและซ่อมแซมครั้งนี้ โดยมีนางทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผอ.โรงพยาบาลพังงา แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ร่วมกันรับมอบ

ปัจจุบัน โรงพยาบาลพังงามีห้องผ่าตัดใหญ่ จำนวน 5 ห้อง ห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ห้อง รองรับผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่เฉลี่ยวันละ 20 ราย ผ่าตัดเล็กเฉลี่ยวันละ 7 ราย โดยห้องผ่าตัด 5 เดิมระบบปรับอากาศและระบายอากาศเกิดการชำรุด ใช้เฉพาะทำการผ่าตัดเล็ก ๆ รวมทั้งผู้ป่วยส่องกล้องตรวจเพื่อวินิจฉัยและรักษาเท่านั้น จึงทำให้ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เกิดการรอคิวเข้าห้องผ่าตัดนาน ส่งผลให้การบริการผ่าตัดผู้ป่วยล่าช้า โรงพยาบาลพังงาจำเป็นต้องปรับปรุงห้องผ่าตัดให้สามารถกลับมาทำการผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพและผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดตรงตามเวลา ซึ่งขณะเดียวกับที่คุณกมลและคุณวิภา ชูวงศ์ ได้แสดงความจำนงบริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อใช้พัฒนาการบริการของโรงพยาบาลพังงา โดยทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพังงาได้พิจารณาให้มีการปรับปรุงห้องผ่าตัด 5 ทั้งระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ฝ้าเพดาน ระบบแสงสว่าง เปลี่ยนประตูให้เป็นระบบเปิด – ปิดอัตโนมัติ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยทุกแผนกแล้ว จำนวน 137 ราย

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here