พังงา-สุดสนุกเด็กนักเรียนและผู้ปกครองแข่งทำน้ำชุบหยำ(น้ำพริกโจร) ในงานวันวิทยาศาสตร์ งานวิทย์ โรงเรียนวัด

5

ที่โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “งานวิทย์ โรงเรียนวัดWatsuwankhuha Science Fair” โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องที่  ครู-นักเรียน จาก13 โรงเรียนรวมกว่า600 คนเข้าร่วม ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 7 ฐาน ประกอบด้วยฐานดาราศาสตร์ ฐานระบบร่างกาย ฐานกล้องจุลทรรศน์ ฐานพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ฐานเรือดินน้ำมัน ฐานผ้ามัดย้อม และฐานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ซึ่งสร้างความสนใจให้เด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก เข้าร่วมกิจกรรมฐานละ30 นาที และมีกิจกรรมไฮไลท์ที่เด็กนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง เข้าร่วมการแข่งขันทำน้ำชุบหยำหรือน้ำพริกโจร (น้ำชุบหยำหรือน้ำพริกโจร คือการทำน้ำพริกที่ไม่ต้องใช้ครกตำ เพียงแต่ใช้มือขยำแทน เป็นน้ำพริกที่คนเฒ่าคนแก่ภาคใต้ นิยมทำกันจนถึงปัจจุบันนี้ (น้ำชุบ-น้ำพริก) ) ซึ่งมีทีมเข้าร่วม 6 ทีม ซึ่งแต่ละทีมส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่กับลูกสาว คุณยายกับหลานสาว ที่ร่วมกันทำกันอย่างสนุกสนาน งัดสูตรเด็ดของแต่ละครอบครัวมาแข่งกัน ซึ่งประธานเปิดงานและคณะกรรมการตัดสินได้เดินชมวิธีการทำพร้อมกับชิมทุกทีมโดยทีมที่ชนะได้รับเงินรางวัล1,500 บาท

 นางสาวสิรินภัส โพชนาธาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคูหา กล่าวว่า กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากวัดสุวรรณคูหาจัดขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เป็นการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นและสร้างสังคมในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนักเรียนต่างโรงเรียน รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอีกด้วย

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here