พังงา สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิค 19 อำเภอตะกั่วทุ่ง

5

 นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิค 19 ในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งขณะนี้ ยังคงพบผู้ป่วยที่รักษาตัว 61 ราย จากผู้ป่วยที่พบการระบาดในกลุ่มคัสเตอร์ที่สำคัญ 3 กลุ่ม ทั่งในกลุ่มแคมป์แรงงานต่างด้าวและคนงานบ่อกุ้ง ม 5 6 บ้านนาใต้ ต.โคกกลอย  กลุ่มพนักงานโรงงานไม้ยาง ม8 ต.กระโสม และกลุ่มพนักงานร้านค้าส่ง ม2 ต.โคกกลอย มีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดกระจายไปใน3 ตำบล ได้แก่ ต โคกลอย หล่อยูง และกระโสม เข้ากักตัวและตรวจหาเชื้อตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคของสาธารณสุขแล้ว สำหรับมาตรการวาระพื้นที่ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคฯ ศปก อ ตะกั่วทุ่งได้ดำเนินการดังนี้

 1 เสนอมาตรการขอปิดพื้นที่ สถานที่บางแห่งและมาตรการการควบคุมการเคลื่อนที่ของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ โดยความเห็นชอบของ คกก ควบคุมโรคติดต่อฯ ออกเป็นคำสั่งใช้บังคับเฉพาะพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งควบคู่กับคำสั่งจังหวัดพังงาที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป

 2 ตั้งจุดตรวจคัดกรองคนเข้าออกในพื้นที่ ลงไปถึงระดับหมู่บ้าน และมีการตั้งจุดตรวจท่านุ่น เป็นจุดตรวจหลักของจังหวัด เพื่อคัดกรองคนเข้าพื้นที่ จังหวัดพังงาตามมาตรการที่กำหนด

 3 เคาะประตูบ้าน แนะนำติดป้ายสัญลักษณ์หน้าบ้าน หน้าร้านค้า ที่มีกิจกรรมหรือกิจการ ต้องออกนอกพื้นที่เป็นประจำ

4 กลุ่มแรงงานต่างด้าวในโรงงาน หรือแคมป์ก่อสร้างได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการได้สุ่มตรวจแรงงานจำนวน 10%เพื่อตรวจหาเชื้อเชิงรุก

5 เน้นย้ำ อสม ผู้ใหญ่ กำนัน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อื่นๆ อาทิเช่น กลุ่มคนเข้าพื้นที่มาจากจังหวัดแดงเข้ม กลุ่มคนที่มาจากพื้นที่ที่พบการระบาดในอิท้ายเหมือง คุระบุรี กะปง ตะกั่วป่า  กลุ่มตลาดนัด ตลาดสด กลุ่มคนเสี่ยงที่สัมผัสจากผู้ป่วยทั้งต่ำและสูง และกลุ่มแรงงานต่างด้าว เป็นต้น อย่างใกล้ชิด

นายอำเภอได้กล่าวเพิ่มว่า สำหรับมาตรการการข่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิค19 ได้หารือร่วมกับ อปท ทุกแห่ง แจ้งประชาชนมาลงทะเบียนทั้ง walk in  และ จนท ลงเคาะประตูบ้าน รับการช่วยเหลือ ใน 2 ระยะ

คือ ระยะเร่งด่วนแก้ไขปัญหาปากท้อง จะมอบถุงยังชีพ ให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ ส่วนในระยะยาวจะแก้ไขปัญหาใน 5 ด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย อาชีพรายได้ หนี้สิ้น สุขภาพ และ การเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานฯอย่างยังยืน

 นายอำเภอตะกั่วทุ่งยังกล่าวเพิ่มเติม ในกรณีพบนี้มีการระบาดของกลุ่มคัสเตอร์แพปลาในจังหวัดข้างเคียงว่า เนื่องจากตะกั่วทุ่งมีพื้นที่ติดกันและมีประชาชนที่มีอาชีพซื้อขายสัตว์น้ำ ที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ดังกล่าว

นายอำเภอจึงได้สั่งการให้ ผู้ใหญ่บ้าน อสม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ลงเคาะประตูบ้าน และขอความร่วมมือประชาชนที่มีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนั้นได้แจ้ง ผญบ อสม  เบื้องต้นได้รับรายงานมีประชาชนใน ม 5 คลองเคียน ม 11 ม7 ม9 โคกกลอย มีประวัติเดินทางไปแพปลาพื้นที่พบการระบาดขณะนี้รอผลตรวจยืนยัน 3 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงอีกส่วนหนึ่ง จนท ที่เกี่ยวได้ลงพื้นที่ดำเนินการมาตรการควบคุมและป้องกันพื้นที่ไว้แล้ว

ทิ้งท้ายนายอำเภอตะกั่วทุ่งได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านได้โปรดยึดถือติดตามเฝ้าดูแลตนเองตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดด้วย

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here