พังงา ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ร่วมกับ สมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

1

ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พล.ต.สุรเทพ หนูแก้ว เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 เป็นประธานเปิดในพิธี โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสมเกียรติ เหล่าทวีสุข นายกสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมกว่า 250 คน

ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 100 ชุด และจะมอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ราย แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเตียง , ผู้พิการ , คนชราผู้ยากไร้ ส่วนอีก 70 ราย จะมอบให้นายอำเภอเมืองพังงา นายอำเภอทับปุด นายอำเภอตะกั่วทุ่ง นายอำเภอเกาะยาว นายอำเภอตะกั่วป่า นายอำเภอท้ายเหมือง และนายอำเภอคุระบุรี นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ต่อไป

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here