พังงา ร่วมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ผ้าไทยใส่ให้สนุก

12

นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางละวาดอร  ศรีวรรธนะ  รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ร่วมประชาสัมพันธ์  รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย  ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ”  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยถ่ายทอดออกมาเป็นผืนผ้าที่ทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของไทย ก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยเชิญชวนให้ ส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน กลุ่ม องค์กรและประชาชนทุกเพศทุกวัย แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นในทุกวัน ทุกโอกาส   

ภาพ-ข่าว ขนกวรรณ  พรหมทอง ผู้สื่อข่าวพังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here