พังงา-รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมดำนาข้าวในนาแปลงสุดท้ายของจังหวัดพังงาที่เกาะยาว

2

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชน เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอเกาะยาว

พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงานเกษตรของศูนย์ฯ โดยมี ว่าที่พันตรีอภิญญา ศักดินันท์ ตำแหน่งนายอำเภอเกาะยาว พร้อมด้วยนางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กำนันบัญญัติ ศรีสมุทร กำนันตำบลเกาะยาวน้อย และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ และได้ร่วมกันปลูกข้าวแบบโยนกล้า ตามโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืชในแปลงนาอินทรีย์ เพื่อจัดทำแปลงสาธิตการป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน ในพื้นที่เกาะยาวน้อยซึ่งเป็นนาข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่ แปลงสุดท้ายของจังหวัดพังงา

    นางอุษณี เจียมรา เปิดเผยว่า อำเภอเกาะยาวมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กว่า200 ราย ในพื้นที่เกือบ1,000 ไร่ พันธุ์ข้าวที่ปลูกได้แก่ ข้าวไร้ซ์เบอร์รี่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข43 ทับทิมชุมแพ ปทุมธานี1 มะลิดำหนองคาย หอมใบเตย ฯลฯ ปลูกและดูแลรักษาแบบไม่ใช้สารเคมี เป็นนาอินทรีย์ ใช้ภาวการณ์พึ่งพาในธรรมชาติ โดยมีการเลี้ยงควายในในช่วงนอกฤดูการทำนา ให้ฝูงควายกว่า300 ตัวกำจัดหญ้าในทุ่งนาและถ่ายมูลให้เป็นปุ๋ยในดิน  ทำให้ผลผลิตข้าวมีความปลอดภัย สำหรับจุดเด่นของข้าวเกาะยาวนั้น จะมีรสชาติอร่อยมาก เนื่องจากข้าวที่ปลูกอยู่ในเกาะที่มีน้ำทะเลล้อมรอบ มีน้ำทะเลซึมเข้ามาในแปลงนาทำให้ข้าวเกาะยาวมีรสชาติดี เปรียบเสมือนเวลาทำกับข้าวต้องเติมเกลือรสชาติถึงจะเข้มข้น ซึ่งข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่ไว้บริโภคภายในครัวเรือน ที่เหลือก็จำหน่ายในเกาะยาวและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะยาว

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here